0468 225 206
Emiel Dupontlaan 6 - 3120 Tremelo

Steeds meer ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Men wil de overstap naar een woon-zorgcentrum  zo lang mogelijk uitstellen omdat dit heel wat gevolgen kan hebben op het sociale leven nl. minder contact met familie, vriendkring wordt kleiner, wonen in een veel kleinere omgeving, niet meer in de tuin kunnen werken, …
 
De zorg en ondersteuning die de ergotherapeut aanbiedt, sluiten aan bij de individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de ouderen en hun sociaal netwerk.
De ergotherapeut  streeft naar levenskwaliteit door het bevorderen, onderhouden of ondersteunen van betekenisvolle activiteiten en ‘actief deelnemen‘ van het dagelijks leven voor de thuiswonenden.
 
Samen met u wordt er op zoek gegaan naar wat de mogelijke interne en/of externe obstakels zijn om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren in uw vertrouwde omgeving met als doel het stimuleren van uw gezondheidsbehoud. Het herwinnen, verbeteren en in stand houden van uw zelfstandigheid gebeurt door middel van omgevingsaanpassing, hulpmiddelen of methodeverandering.
 
De ergotherapeut kijkt naar de cliënt en zijn omgeving en gaan samen op zoek naar andere manieren van handelen.

  • Ergotherapeutische ondersteuning
  • Mobiliteit zoals verplaatsing binnen- en buitenshuis, revalidatie na val of operatie
  • Fijne motoriek zoals handwerk, schrijven
  • Zelfredzaamheid zoals kleden, wassen, koken
  • Structureren en organiseren van alledaagse handelingen zoals telefoneren, koken, vrije tijd, …
  • Ontspanning zoals tuinieren, lezen, sociale contacten onderhouden          
  • Algemene achteruitgang: geheugenproblemen, krachtsvermindering, evenwichts-stoornissen, oriëntatieproblemen in tijd en in ruimte, ziekte van dementie
  • Aangepast en veilig wonen
  • Valpreventie, hef- en tiltechnieken
  • Advisering van mantelzorgers

Voor grotere woningaanpassingen en toegankelijkheid van de woning werkt Ergo Nele samen met een firma die zich volledig specialiseert in het (ver)bouwen van badkamers en keukens op maat van de cliënt en zorgt dat de toegankelijkheid van de woning optimaler wordt voor een beter functioneel gebruik voor de thuiswonende.

Valpreventie

Valpreventie

Blijf er even bij stilstaan!

Vlaams Otago oefenprogramma

Vlaams Otago oefenprogramma

Vlot in bewegen

Fixatiearme zorg

Fixatiearme zorg

Vrijheidsbeperkend maatregelen