0468 225 206
Emiel Dupontlaan 6 - 3120 Tremelo
Intakegesprek

Intakegesprek


De ergotherapeut start een intakegesprek met de cliënt en zijn omgeving waarbij de wensen en mogelijkheden, beperkingen en  hulpvragen besproken worden. Indien er verslagen zijn van voorgaande onderzoeken, schoolwerk, tekeningen, … mogen deze zeker gebruikt worden om moeilijkheden te verduidelijken.

Plan op maat

Plan op maat


Aan de hand van observaties, vragenlijsten , meetinstrumenten van de dagelijkse activiteiten wordt er een plan op maat uitgewerkt. Naargelang de hulpvraag kunnen observaties ook plaatsvinden binnen de klas- of werksituatie. Tijdens de therapie is het ook belangrijk dat de omgeving van de cliënt adviezen  kan  krijgen. Binnen bepaalde hulpvragen  kan  het volstaan dat de ergotherapeut enkel een adviserende rol heeft, waardoor verdere therapie overbodig wordt.

Evaluaties

Evaluaties


Op regelmatige basis gebeuren er evaluaties van de behandeling. Er wordt gekeken welke doelen er behaald zijn en welke niet. Daaropvolgend wordt ofwel een nieuw therapieplan met nieuwe doelen opgesteld of wordt de therapie afgerond.

Ergo Nele geeft begeleiding aan huis waardoor de cliënt in zijn vertrouwde omgeving kan blijven en er zo een betere “therapie op maat” aangeboden kan worden.