0468 225 206
Emiel Dupontlaan 6 - 3120 Tremelo

Kinderen die al spelend en onbezorgd door het leven gaan. Dit is niet voor alle kinderen weggelegd. Er zijn kinderen die vanaf de geboorte, peuter- of kleuterleeftijd door hun beperking veel watertjes moeten doorzwemmen om de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid binnen onze samenleving te vinden. Om hen binnen dit hindernissenparcours te ondersteunen, kan u bij Ergo Nele terecht voor volgende problemen:

  • algemene ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADD, ADHD, NLD, DCD)
  • fijn-motorische vaardigheden
  • grafomotoriek en schrijfmotoriek
  • leer- en rekenstoornissen
  • visueel-ruimtelijke vaardigheden
  • leren plannen ,organiseren, structureren, zelfstandig leren werken
  • ondersteuning van leerlingen, directies, leerkrachten om de onderwijsbehoefte van de leerlingen met beperkingen zo optimaal mogelijk te maken en te onderhouden
Autismecoach

Autismecoach

Meer rust, minder stress!

TypTienTwee

TypTienTwee

Leren typen met tekeningen