0468 225 206
Emiel Dupontlaan 6 - 3120 Tremelo

Voor ergotherapie die buiten de RIZIV-erkenning valt, betaalt de cliënt rechtstreeks aan de ergotherapeut. Sommige mutualiteiten bieden wel een beperkte tussenkomst. Contacteer zeker Ergo Nele en mutualiteit voor meer informatie.

Sinds 2011 is een RIZIV-terugbetaling van ergotherapie aan huis mogelijk voor cliënten die reeds een revalidatieprogramma doorliepen in een erkend revalidatiecentrum. Voor meer informatie, neem zeker contact op met uw ergotherapeut en mutualiteit. Via deze link vindt u meer informatie over de terugbetalingstarieven van de ergotherapeutische revalidatieverstrekkingen.

De meeste hospitalisatieverzekeringen betalen het remgeld terug. Vraag dit zeker na!

Voorwaarden tot terugbetaling

  • Er geldt enkel een terugbetaling als het revalidatieprogramma in een erkend revalidatiecentrum voltooid werd.
  • Er geldt enkel een terugbetaling tot max. 6 maanden na het revalidatieprogramma.
  • Voorschriften mogen ENKEL door revalidatie-artsen geschreven worden. Voorschriften die geschreven worden door assistenten revalidatie-arts of andere artsen zijn NIET geldig.
  • Ergotherapie wordt binnen de normale leefomgeving van de cliënt aangeboden.

 

Het eerste voorschrift voor het observatiebilan (784291 of 784302)  moet het volgende bevatten:

  • de identiteit en gegevens van de cliënt
  • de identiteit van de voorschrijvende geneesheer-specialist en van de revalidatie-inrichting
  • het type van de voorgeschreven verstrekking
  • de vermelding van de einddatum van het revalidatieprogramma of de verwachte  einddatum
  • de beschrijving van de aandoening waaraan de cliënt  lijdt
  • de beschrijving van de daaraan verbonden problematische gevolgen op het vlak van de zelfredzaamheid

Voor de andere verstrekkingen (oefensessies, informatie-, advies- en opleidingssessies) mag één voorschrift worden opgesteld met vermelding van dezelfde bovenstaande gegevens.