0468 225 206
Emiel Dupontlaan 6 - 3120 Tremelo

Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep dat ondersteuning aanbiedt aan mensen uit alle leeftijdscategorieën die opnieuw hun dagelijkse activiteiten willen uitvoeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen.

Ergotherapie wordt enerzijds vaak ingezet in revalidatie en rehabilitatietrajecten, na bijvoorbeeld een ongeval of een CVA, reuma en tal van andere chronische aandoeningen. Ook bij psychische aandoeningen en/of  verstandelijke beperkingen  maakt een ergotherapeut vaak onderdeel uit van het behandelteam.

Anderzijds geeft de ergotherapeut ondersteuning binnen de ontwikkelings- en leerstoornissen. Denk maar aan kinderen die door een probleem in de oog-handcoördinatie moeite hebben met schrijven of jongeren die omwille van een aandachtsprobleem of autisme moeilijkheden ondervinden binnen het leren studeren, probleemoplossend denken, organiseren en structureren.

Maar ook mensen die  een erkend revalidatieprogramma  beëindigen of personen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven functioneren.

Ergotherapeuten hebben dus te maken met veel verschillende cliëntentypes. Het uitgangspunt is: zorg op maat! Hoe kan de cliënt op weg geholpen worden om weer dagelijkse handelingen die voor hem belangrijk zijn, al dan niet met hulpmid­delen, zelfstandig te overwinnen? Ergotherapie is hierbij ondersteunend, adviserend en dicht bij de cliënt.